Posodobitev december 2021 - mobile

PRENOS APLIKACIJE JE NA DNU STRANI!

Pozdravljeni! 

Končno je med nami nova posodobitev za mobilno aplikacijo FireApp za operacijske sisteme Android. 

DOVOLJENJA:

Ker stremimo k kvaliteti in uporabnosti sistema, je tudi ta prihajajoča posodobitev kar obsežna in je zahtevala kar nekaj testiranj in dodelav, zato posodobitve nismo objavili že prej. Velik poudarek smo posvetili avtonomnemu in neprekinjenemu delovanju aplikacije. Dodali smo uporabniški vmesnik za pravilno dodeljevanje dovoljenj, ter preverjanje in testiranje le teh. V primeru zavrnjenega dovoljenja tako aplikacija ne bo šla naprej v uporabniški način in je uporabnik ne bo mogel uporabljati. Izjema je samo dovoljenje za lokacijo (VEDNO DOVOLI) zaradi GDPR. Če je lokacija nasavljena samo na "med uporabo", uporabnik ne bo mogel vključiti funkcij za sledenje in tracking, ker je to dovoljenje tam potrebno za trajnostno delovanje.

Kot se je sedaj aplikacija samo-testirala za nastavitve varčevanja z baterijo, se bo sedaj vsako uro samo-testirala še za vsa ostala dovoljenja. Vsakih 10 dni bo naprava sama sebi poslala tudi testni SMS, da se preveri dejansko delovanje pošiljanja in prejema SMS.

Ker se ob posodobitvah Androida včasih kakšno dovoljenje avtomatsko odvzame bomo na ta način skušali dosegati konsistentno pravilnost aktivnih dovoljenj.

OBVESTILA:

Največji del posodobitve zagotovo obsega prenovljen sistem za obveščanje, ki pošiljatelju daje veliko več možnosti za pošiljanje (Tako na telefonu kot v spletni administraciji):

Izbira kategorije obvestila (Prednastavljene nastavitve, glede na izbrano)

možnosti poljubnih nastavitev izven okvirov prednastavljenih parametrov
Izbira pošiljanja skupinam (Ustvarjenih 5 fiksnih skupin (VSI, OPERATIVNI, NEOPERATIVNI, ŠOFERJI C, BOLNIČARJI) glede na specialnosti uporabnikov + ostale društvene kategorije prenesene v nov sistem)
Možnost nastavitve opomnika, ki še enkrat pošlje isto obvestilo
Možnost nastavitve pošiljanja opomnika kasneje
Nastavljiv zamik pošiljanja obvestila po SMS sporočilu, osnovna nastavitev je 60 min (prioriteta pošiljanja po internetu)
Možnosti nastavitve ogleda odzivov (če ga označite da ga zahtevate) 

Poleg vseh navedenih nastavitev, pa je možno obvestila pošiljati tudi posameznim članom. 

OSTALE POSODOBITVE:

 • Za tablice - samodejni izvoz vozila se javi, ko je zaznan premik za radij 100m. Prejšnjih 30m je povzročalo javljanja izvozov brez dejanskega izvoza, zaradi nenatančnosti GPS sprejemnikov v tablicah ter standbyu tablicah v vozilih v gasilskih domovih, kjer je GPS signal slabši) 
 • Povezljivost aplikacije v hrvaški strežnik in dodan hrvaški jezik
 • Prenovljen layout za odpiranje vrat, če ima društvo nastavljene nastavitve za posamezne gumbe (v novem spletnem uporabniškem vmesniku)
 • Popravljeno pošiljanje signalov aktivne aplikacije v sistem
 • samodejna osvežitev podatkov, po shranitvi nastavitev za uporabnika v administraciji društva
 • fiksirani sprožilci za pošiljatelja FireApp, ki vsebuje tekst DVD: ali JVP: (Za potrebe hrvaške)
 • odpravljena napaka pri samodejnem zagonu app, po restartu aplikacije - šlo ponekod v crash.
 • popravljena pot do navodil, da se odpre na "Uporaba FireApp aplikacije"
  pri odgovoru PRIDEM, če ni vključen GPS, se procedura po 60s zaustavi.
 • Če je GPS vključen, se ustavi ob doseganju zbirnega mesta ali najkasneje po 30 minutah
 • odpravljena napaka pojavitve notificationa "Zamujen poziv!" takoj po odzivu NE PRIDEM ali KASNEJE
 • preimenovan gumb ZVOKI v NASTAVITVE APP
 • spremenjen layout za nastavitve in dodana izbira za navigacijo (Google Maps ali Here WeGo) Kdor ima težavo pri uporabi Google Maps, kjer je prišlo do sprememb naslovov in Google ne posodobi naslovov)
  dodano linkanje na google maps, če klikneš na NAVIGIRAJ gumb iz markerja karte (vozila, osebe, hidranti, AED)
 • urejen opomnik, če je za obvestilo potreben odziv (online in offline)
 • urejeno obvestilo za vrata, če je član v več društvih
 • Dovoljena uporaba aplikacije brez vključenega dovoljenja "VEDNO dovoli lokacijo". Uporabnik lahko nadaljuje samo z  dovoljenjem lokacije "MED UPORABO APLIKACIJE", ampak ima onemogočene gumbe za sledenje lokacije, ker le te ne delujejo dolgotrajno brez dovoljenja.
 • Za trajanje alarma dodana tudi opcija 20 sekund (MENU-->NASTAVITVE APP) in dodan "sound check" na izbirnik glasnosti za klik ob pošiljanju podatkov
 • Pošiljanje signala na strežnik takoj po posodobitvi app (za lažje spremljanje posodobitev v administraciji)
 • Označitev povratka vozila v administraciji sproži akcijo v aplikaciji, da se v njej zaključi tudi izvoz
 • Dodelan modul za odsotnost - Poimenski ogled 24 urne in 30 dnevne odsotnosti za uporabnike z dovoljenjem ''poveljnik/namestnik poveljnika'' v novem spletnem vmesniku.
 • Za skrbnike v društvih dodana bližnjica v menu, za dostop do nastavitev članov in vozil (da se ni potrebno vedno prijavljati v administracijo preko brskalnika)

SPLETNI UPORABNIŠKI VMESNIK

Omogočili smo spletni pregled in nastavitve za prav vse uporabnike, saj se je pojavila potreba po univerzalnem spletnem vmesniku za uporabo (tudi tiste, ki niso administratorji društev) za razna pošiljanja obvestil, pregled podatkov, vnos odsotnosti,  itd. To pomeni, da se v to spletno administracijo lahko vpišejo prav vsi uporabniki in pregledujejo podatke, za katere imajo dostop. 

Link do administracije je: 
https://fireapp.eu/user/

Prijava do administracije pa se izvrši z vpisom telefonske številke ter vpisom PIN številke, ki jo vsak uporabnik najde v svoji aplikaciji v ''uporabniškem profilu''

SKRBNIKI SISTEMA PO DRUŠTVIH

Skrbniki, ki ste se do sedaj prijavljali v administracijo društva preko https://fireapp.eu/admin, pa boste poleg svojih podatkov, v novem spletnem uporabniškem vmesniku imeli na voljo tudi meni za urejanje društvenih podatkov (trenutno društveno administracijo bomo namreč počasi ukinili). V sistem smo vnesli vse skrbnike, za katere imamo v naših evidencah podatke. To pomeni skrbnike, po katerih ste preko direktne pogodbe s PGD, ali preko seznama skrbnikov katerega smo izpolnili skupaj z GZ.

V kolikor imate dostop v administracijo društva deljen še z ostalimi osebami v društvu, ki imajo funkcije, in bi ta dostop še želeli imeti pa izpolnite spodnjo tabelo, preko katere bomo dobili več informacij in uredili dostop še ostalim osebam:
https://forms.gle/ L9ptDLKrdZGDRvi38

Dostop za vse ostale, katere boste vnesli v tabelo na zgornjem linku bomo vnašali enkrat tedensko. O vnosu pa boste obveščeni.

UPORABNIKI GZ MODULA

Uporabniki ki ste/so razporejeni tudi v višje nivoje (GPO/GZ) in že sedaj prejemajo obvestila za intervencije znotraj skupin društev, imate tudi preko spletne administracije dostop do modula GZ/GPO, kjer se nahaja še nekaj ostalih orodij. Kmalu bo tu dosegljiv tudi modul za vodenje večjih intervencij.

RAZNO

Prosimo obvestite uporabnike o razpoložljivosti spletnega vmesnika.

V kolikor želite da še kdo izmed uporabnikov v društvu poleg vas prejema podobna sporočila nas prosimo o tem obvestite, da uporabnika dodamo v mailing listo. 

Sedaj po posodobitvi uporabniškega vmesnika, aplikacije za Android ter sistema štabnega vodenja, pa se posvetimo še posodobitvi aplikacije za IOS. Kdaj bo zadeva pripravljena, da bo urejena in posodobljena do te mere vam težko rečemo, bo pa kmalu :) Delamo tudi na povezavi sistema FireApp z bazo podatkov v bazenu Uprave RS za Zaščito in Reševanje. Tako vam bomo v bodoče lahko postregli z natančnimi podatki o intervenciji in njeni točni lokaciji.

V kolikor so kakršne koli težave vas prosimo, da nas kontaktirate in sproti rešimo zagate :) 

Naj izkoristimo priložnost, da se vam ob izteku leta zahvalimo za sodelovanje in zaželimo vsem gasilskim kolegom in kolegom ostalih reševalnih enot, vse dobro v novem letu ki prihaja. SREČNO IN NA POMOČ!

© 2021 FireApp, informacijske storitve, d.o.o., Vojsko 24a, 5280 Idrija
Spletni dizajn: SpletnoMesto.si